AKTUALITY

HNÍZDNÍ PLOŠINA PRO RYBÁKY NA ZÁMECKÉM RYBNÍKU V CHROPYNI
Zámecký rybník v Chropyni je významnou botanickou i ornitologickou lokalitou střední Moravy. Z toho důvodu bylo toto území vyhlášeno jako Národní přírodní památka Chropyňský rybník. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vodní rostliny kotvice plovoucí („Trapa natans”) a velká kolonie racka chechtavého („Larus ridibundus”) hnízdící na ostrově uprostřed rybníka.
Datum vydání: 14.10.2016

NOVINKY NA STANICI
V minulém týdnu se do stanice dostal čáp bílý z katastrálního území obce Nedakonice se zraněným křídlem. Při ošetřování jsme přišli na to, že čáp neutrpěl svá zranění srážkou s autem, což jsme dle místa nálezu předpokládali, ale že nějaký „prudce inteligentní ostrostřelec” si potřeboval vyzkoušet svoji zbraň a pomasírovat si své ego a nenašel lepší cíl než dospělého čápa bílého, který v současné době jiště krmil svá mláďata na hnízdě. Bohužel střela nejen, že ...
Datum vydání: 11.07.2016

Z ČINNOSTI ORGANIZACE - BROŽURA ZA ROK 2015 VYDÁNA
ČSOP Buchlovice každoročně vydává tištěnou brožurku, v níž bilancuje uplynulý rok. Letos tomu není jinak, a proto v tomto týdnu byla dokončena zpráva o činnosti organizace 2015. Obcím a městům, která spadají pod působnost stanice, bude tato brožura záslana, stejně tak sponzorům a partnerům.
Datum vydání: 24.02.2016

BUDKA PRO SOKOLY STĚHOVAVÉ NA JELENCI
ZO ČSOP Buchlovice ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ a AOPK ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO Bílé Karpaty, ve čtvrtek 11.2.2016 umístila na rozhlednu Jelenec v Národní přírodní rezervaci Javorina budku pro sokoly stěhovavé.
Datum vydání: 17.02.2016

VZÁCNÝ LEČ SMUTNÝ PŘÍPAD
V pátek 13.listopadu jsme do stanice přijali jedince puštíka bělavého (Strix uralensis). Je to velmi vzácný druh naší sovy, který prokazatelně hnízdí v České republice pouze na Šumavě a v Beskydech. O to vzácnější je to v tomto případě, protože tato pravděpodobně dospělá samička byla nalezena v obci Březová v CHKO Bílé Karpaty. Z území CHKO Bílé Karpaty byly dosud jen ojedinělé zmínky o jeho výskytu. Nejbližší hnízdiště od lokality nálezu je v na Povážském Inovci na Slovensku.
Datum vydání: 18.11.2015

KAMENNÁ ROTUNDA
V rámci spolupráce se společností MND a.s. jsme v letošním roce vybudovali v areálu stanice suchou kamennou zídku pro plazy a ptáky, která má tvar rotundy.
Datum vydání: 17.09.2015

OZVĚNY ZE ZÁCHRANNÉ STANICE BUCHLOVICE NA RÁDIU PETROV
V rámci spolupráce se společností EO.N jsme byli přizváni jako hosté do rozhlasového seriálu, který EO.N s rádiem Petrov o jeho činnosti v tomto období právě natáčí. Protože stanice má široký okruh působení v ochraně přírody, byl jeden díl posluchačského seriálu natočen samostatně pouze o naší záchranné stanici.
Téma, o kterém jsme v tomto pořadu s redaktorkou Karolínou Antlovou hovořili, si můžete poslechnout zde.
Datum vydání: 03.07.2015

PRVNÍ KLADNÉ VÝSLEDKY SE DOSTAVUJÍ
Na konci března jsme informovali o tom, že jsme se zapojili společeně se společeností Vemex s.r.o do projektu Čáp bílý – Česká republika. V rámci tohoto projektu jsme instalovali v areálu stanice umělou plošinu na kmeni stromu. V sobotu 6. června na tuto plošinu poprvé přilétl čáp a téměř celé dopoledne monitoroval terén. Z největší pravděpodobností se jedná o mládě původem z Kvasic, které jsme kvůli smrti jednoho s rodičů museli společně se sourozenci v roce 2013 odchovat v naší stanici.
Datum vydání: 11.06.2015

STANICE ZAHAJUJE NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNU 2015

Areál záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice otvírá své prostory pro veřejnost v úterý dne 2. června od 9.00 hod.

Do záchranné stanice je možné se dostat přes bránu Státního zámku Buchlovice. Stanice sídlí za zámeckým zahradnictvím v areálu zámeckého parku.

Od letošního roku je možné vidět areál po komplexní rekonstrukci zařízení a voliér s mnoha dosud neprezentovanými druhy zvířat. Na památku bude možnost zejména o víkendech získání upomínkových předmětů a výrobků z dílny ČSOP Buchlovice, která záchrannou stanici provozuje.

Datum 25.5.2015
Text: M.Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice

NOVÉ ČAPÍ HNÍZDO V ZÁCHRANNÉ STANICI
ČSOP Buchlovice v rámci spolupráce s plynárenskou společností Vemex, s.r.o v sobotu 28.3.2015 ziniciovala akci stavby umělé plošiny pro možnost hnízdění čápů bílých v areálu záchranné stanice. Spolupráce ČSOP Buchlovice a společnosti Vemex vznikla na základě realizace projektu „Ochrana čápa bílého Česká republika“ vyhlášeného mezinárodní organizací European Bussines Congress.
Datum vydání: 31.03.2015

ZTRATIL SE PAPOUŠEK ŽAKO - VÝZVA !!!
V pátek 6.3.2015 byl do stanice přivezen papoušek šedý – žako kongo, který se zřejmě ztratil majiteli v okolí Blatnice pod Sv. Antonínkem u Veselí nad Moravou.

Papoušek je krotký a je označen kroužkem CITES.

V případě, že by to mohl být Váš papoušek, po doložení dokladů s uvedením správného čísla kroužku si ho můžete vyzvednnout v Záchranné stanici Buchlovice.

Info na: stanice.buchlovice@seznam.cz,
tel: 732 250 240

Datum vydání: 10.03.2015

Z ČINNOSTI ORGANIZACE - BROŽURA VYDÁNA
Sešel se rok s rokem a je třeba informovat veřejnost o činnosti organizace prostřednicvím shrnutí událostí, činností a všech aktivit za rok 2014 v podobě tištěné brožury. Některým městům a obcím, sponzorům a spolupracovníkům tuto brožurku zašleme.
Datum vydání: 09.03.2015

CO DOKÁŽE „ODBORNÁ PÉČE”
V minulých dnech se na nás obrátil sokolník vlastnící jestřába lesního k loveckým účelům, kterému ovšem začal otékat kloub v místě připojení tarsometatarsu ke článkům prstů na pravém stojáku (noze). Tento problém se v ojedinělých případech u sokolnicky vedených dravců objevuje z důvodů namáhání nohou vlivem chvatových pout. Jedná se o zánět a v takovém případě je nejlépe pustit dravce do voliéry, aby se nohy uvolnily a zánět ustoupil, postižené místo se léčí protizánětlivými mastmi. Ve vážnějších případech je zánět odstraňován chirurgickým zákrokem.
Datum vydání: 30.01.2015

PROJEKT Z OPŽP DOKONČEN
Koncem roku 2014 byl dokončen projekt „Dostavba záchranné stanice Buchlovice” financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Proinvestováno tak bylo více než 1.8 mil. Kč. Na finanční spoluúčasti projektu se podílely i Lesy České republiky, s.p. částkou 200 tis. Kč z programu Podpora Národní sítě záchranných stanic. Projektovou dokumentaci vytvořila firma Ateliér Krejčiřík a vlastní projekt realizovala firma Sanpros, s.r.o., která byla vybrána v řádném výběrovém řízení.
Datum vydání: 26.01.2015

MLADÍ VÝŘI Z NEZDENIC UŽ VOLNĚ LÉTAJÍ
V letošním roce jsme řešili případ, který se týkal páru výrů velkých (Bubo bubo) v k.ú. Nezdenice. Mláďata podle pozorování místních obyvatel z lokality několik let po sobě mizela, a proto jsme byli přizváni k zjištění příčiny tohoto stavu. Výři zde hnízdí na skalní římse, která je ovšem poněkud šikmá a s největší pravděpodobností mláďata pravidelně padala z římsy a následně se buď zabila pádem, nebo je sebraly jako svoji potravu lišky z blízké nory.
Datum vydání: 10.09.2014

STANICE KYPÍ ŽIVOTEM
V tomto ročním období je vždy zvýšený příjem živočichů do záchranné stanice. Jedná se především o mláďata, která se z různých příčin dostala do nesnází, a bylo třeba jim poskytnout lidskou péči. V naší stanici tak můžete vidět mláďata čápů bílých, která musela být odebrána z hnízda ve Fryštáku, protože jeden z rodičů přišel o život při střetu s automobilem nebo mláďata poštolek, která byla objevena při rekonstrukci vzduchotechniky ve Zlíně.
Datum vydání: 25.06.2014

ČÁPI NA KOMÍNĚ V MILOTICÍCH
Čápi bílí, kteří se v minulých dnech vrátili ze svých zimovišť v Africe postupně, obsazují svá dlouholetá hnízda na komínech či sloupech, aby mohli založit novou generaci. Mladí jedinci, kteří dosud své potomky neměli, hledají nové lokality k hnízdění.
Datum vydání: 14.04.2014

NOVÉ HNÍZDIŠTĚ PRO POŠTOLKY
Na naši Stanici se obrátil zástupce vlastníků bytového domu v blízkosti vlakového nádraží ve Veselí nad Moravou s problémem vyřešení náhradního hnízdiště pro poštolky obecné.
Datum vydání: 08.04.2014

ODCHYT HOLUBŮ BYL ZAHÁJEN TAKÉ V KYJOVĚ
V minulých týdnech se na nás obrátili zástupci Technického-provozního úseku Kyjovské nemocnice v souvislosti s problémy s městskými holuby. Hejno holubů, které se trvale vyskytuje v centru města zalétá do nemocničního areálu, kde svým trusem holubi znečišťují budovy, balkony a vstupy budov jednotlivých oddělení.
Datum vydání: 19.03.2014

BROŽURA O ČINNOSTI ORGANIZACE
Tak jako každý rok se i v tom letošním podařilo vydat přehled činností, kterými se organizace zabývala v roce 2013, v podobě tištěné brožury. Ten kdo měl již možnost si zprávu o činnosti stanice prohlédnout, si mohl jistě všimnout nového čtvercového formátu, který umožnil otištění větších a názornějších fotografií týkajících se aktivit organizace.
Datum vydání: 14.03.2014

JARO PŮSOBÍ I NA PTÁKY
Jak se zdá, zima se neozvala a už se asi ani neozve. Vysoké teploty podněcují ptáky k aktivitě, která se projevuje neúnavným zpěvem a sháněním partnera, se kterým by vytvořili pár a vyvedli potomky. Protože hnízdních možností v naší krajině ubývá, můžeme vytvořit náhradní hnízdní dutiny v místech, kde je jich nedostatek, prostřednictví vyvěšených ptačích budek.
Datum vydání: 05.03.2014

VŠE DOBRÉ V ROCE 2014
Vážení přátelé,
Chtěli bychom Vám, příznivcům a lidem, kterým není lhostejná naše příroda a krajina poděkovat za podporu v uplynulém roce a popřát Vám hodně úspěchů a ve zdraví prožitých chvil v přírodě České republiky.
Datum vydání: 03.02.2014

E.ON PODPORUJE OCHRANU ŽIVOČICHŮ
V minulých dnech se nám na základě několika vzájemných dohod podařilo uzavřít spolupráci s energetickou společností E.ON.
Datum vydání: 05.09.2013

ČAPÍ MLÁĎATA Z KVASIC SE MAJÍ ČILE K SVĚTU
Před časem jsme uveřejnili zprávu o čápech z Kvasic, kde čapí samec byl zraněn a osiřelé samičce jsme museli vzít vajíčka, která jsme úspěšně dolíhli ve stanici.
Datum vydání: 16.07.2013

ZAHÁJEN PRODEJ VE STÁNKU
Naše organizace se rozhodla návštěvníkům stanice nabídnout ještě něco nad rámec prohlídky expozice živočichů, která je součástí areálu záchranné stanice Buchlovice.
Datum vydání: 10.07.2013

MLÁĎATA, MLÁĎATA, MLÁĎATA ...
Tak jako každý rok je jaro a počátek léta obdobím zvýšených příjmů živočichů, tedy především mláďat. Mnohá mláďata skutečně potřebují pomoc a bez lidské péče by zahynula. Jiná, a to především mladé sovy, a srnčata jsou z přírody odebírána mnohdy zbytečně. Proto je třeba uvědomit si, dříve než mládě z přírody odeberete, zda-li to je skutečně zapotřebí. Nejvhodnější je nejprve zavolat záchrannou stanici a dohodnout se na postupu, a to před tím než z mládětem začnete manipulovat.
Datum vydání: 06.06.2013

ČAPÍ PROBLÉM V KVASICÍCH
V pondělí 27. května jsme obdrželi zprávu z Kvasic, že ve farní zahradě husitské církve se pohybuje čáp, který nemůže létat. Protože hnízdo, kde čápi hnízdí, je v Kvasicích již léta, dalo se předpokládat, že to bude jeden z hnízdícího páru čápů z komína místní základní školy, která je hned vedle místa, kde se zraněný čáp pohyboval.
Datum vydání: 29.05.2013


Strana : 1     Další     
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image