AKTUALITY

NOVÉ OSVĚTOVÉ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
V letošním roce se naše organizace přihlasila do výběrového řízení dotačního programu Národní síť záchranných stanic – osvěta a propagace vyhlášeného ÚVR ČSOP Praha a podporovaného Ministerstvem zemědělství. Tento dotační titul byl zaměřen na péči o zvířata, která jsou dle zákona o myslivosti označována jako zvěř. Smyslem dotačního programu bylo informovat veřejnost o tom, jak správně a smysluplně pečovat o zvěř v záchranných stanicích i mimo ně. Seznámit veřejnost s péčí o zvěř v samotných stanicích a informovat o tom, kam je možné se obrátit a co dělat v případě nálezu zraněné zvěře.
Datum vydání: 11.12.2017

INSTALACE BUDEK PRO SOKOLY POKRAČUJE
Během podzimu jsme ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ a zejména HZS Uherské Hradiště a Přerov umístili další dvě hnízdní budky pro sokola stěhovavého. Jedna lokalita je na komíně firmy Colorlak, a.s. ve Starém Městě u Uherského Hradiště a druhá lokalita je na komíně firmy Teplo Přerov a.s. v Teličkově ulici v Přerově.
Datum vydání: 11.12.2017

HADNÍK
V letošní sezóně se nám podařilo v areálu záchranné stanice vybudovat nový vzdělávací prvek. Tím je tzv. hadník. Jedná se prakticky o kompost, který je obehnaný proutěnou ohrádkou a nepřehazovaný, pouze doplňovaný. Tvoří ho větvě, seno, štěpka, mulčovací kůra a jiný biologický odpad ze zahrady.
Datum vydání: 25.08.2017

SRNČATA
Jako každý rok nastalo v přírodě období kladení malých srnčat. Z toho důvodu apelujeme na všechny, kteří se v přírodě setkají se srnčetem, aby ho nikdy nebrali domů a nepokoušeli se o něj starat. Vždy než něco podniknete, zavolejte do nejbližší záchranné stanice, kde vám poradí postup.
Datum vydání: 24.05.2017

MLADÁ RAROŽICE UŽ JE NA SVOBODĚ
Na konci září se do stanice dostala samička raroha velkého, která utrpěla zranění po souboji s jiným dravcem. Byla nalezena mezi Hulínem a Holešovem a jednalo se o letošní mládě, které se v této oblasti vyskytovalo pravděpodobně na pohnízdní potulce. Raroh velký (Falco cherrug) je v České republice velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Severní okraj jeho hnízdního rozšíření je právě jižní Morava. Sám si hnízdo nestaví, stejně jako jiní sokolovití dravci, ale využívá hnízd jiných ptáků (vran, kání, apod.) nebo obsazuje uměle vyvěšené speciální budky. V současnosti hnízdí v České republice jednotky párů.
Datum vydání: 27.10.2016

HNÍZDNÍ PLOŠINA PRO RYBÁKY NA ZÁMECKÉM RYBNÍKU V CHROPYNI
Zámecký rybník v Chropyni je významnou botanickou i ornitologickou lokalitou střední Moravy. Z toho důvodu bylo toto území vyhlášeno jako Národní přírodní památka Chropyňský rybník. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vodní rostliny kotvice plovoucí („Trapa natans”) a velká kolonie racka chechtavého („Larus ridibundus”) hnízdící na ostrově uprostřed rybníka.
Datum vydání: 14.10.2016

NOVINKY NA STANICI
V minulém týdnu se do stanice dostal čáp bílý z katastrálního území obce Nedakonice se zraněným křídlem. Při ošetřování jsme přišli na to, že čáp neutrpěl svá zranění srážkou s autem, což jsme dle místa nálezu předpokládali, ale že nějaký „prudce inteligentní ostrostřelec” si potřeboval vyzkoušet svoji zbraň a pomasírovat si své ego a nenašel lepší cíl než dospělého čápa bílého, který v současné době jiště krmil svá mláďata na hnízdě. Bohužel střela nejen, že ...
Datum vydání: 11.07.2016

Z ČINNOSTI ORGANIZACE - BROŽURA ZA ROK 2015 VYDÁNA
ČSOP Buchlovice každoročně vydává tištěnou brožurku, v níž bilancuje uplynulý rok. Letos tomu není jinak, a proto v tomto týdnu byla dokončena zpráva o činnosti organizace 2015. Obcím a městům, která spadají pod působnost stanice, bude tato brožura záslana, stejně tak sponzorům a partnerům.
Datum vydání: 24.02.2016

BUDKA PRO SOKOLY STĚHOVAVÉ NA JELENCI
ZO ČSOP Buchlovice ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ a AOPK ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO Bílé Karpaty, ve čtvrtek 11.2.2016 umístila na rozhlednu Jelenec v Národní přírodní rezervaci Javorina budku pro sokoly stěhovavé.
Datum vydání: 17.02.2016

VZÁCNÝ LEČ SMUTNÝ PŘÍPAD
V pátek 13.listopadu jsme do stanice přijali jedince puštíka bělavého (Strix uralensis). Je to velmi vzácný druh naší sovy, který prokazatelně hnízdí v České republice pouze na Šumavě a v Beskydech. O to vzácnější je to v tomto případě, protože tato pravděpodobně dospělá samička byla nalezena v obci Březová v CHKO Bílé Karpaty. Z území CHKO Bílé Karpaty byly dosud jen ojedinělé zmínky o jeho výskytu. Nejbližší hnízdiště od lokality nálezu je v na Povážském Inovci na Slovensku.
Datum vydání: 18.11.2015

KAMENNÁ ROTUNDA
V rámci spolupráce se společností MND a.s. jsme v letošním roce vybudovali v areálu stanice suchou kamennou zídku pro plazy a ptáky, která má tvar rotundy.
Datum vydání: 17.09.2015

OZVĚNY ZE ZÁCHRANNÉ STANICE BUCHLOVICE NA RÁDIU PETROV
V rámci spolupráce se společností EO.N jsme byli přizváni jako hosté do rozhlasového seriálu, který EO.N s rádiem Petrov o jeho činnosti v tomto období právě natáčí. Protože stanice má široký okruh působení v ochraně přírody, byl jeden díl posluchačského seriálu natočen samostatně pouze o naší záchranné stanici.
Téma, o kterém jsme v tomto pořadu s redaktorkou Karolínou Antlovou hovořili, si můžete poslechnout zde.
Datum vydání: 03.07.2015

PRVNÍ KLADNÉ VÝSLEDKY SE DOSTAVUJÍ
Na konci března jsme informovali o tom, že jsme se zapojili společeně se společeností Vemex s.r.o do projektu Čáp bílý – Česká republika. V rámci tohoto projektu jsme instalovali v areálu stanice umělou plošinu na kmeni stromu. V sobotu 6. června na tuto plošinu poprvé přilétl čáp a téměř celé dopoledne monitoroval terén. Z největší pravděpodobností se jedná o mládě původem z Kvasic, které jsme kvůli smrti jednoho s rodičů museli společně se sourozenci v roce 2013 odchovat v naší stanici.
Datum vydání: 11.06.2015

STANICE ZAHAJUJE NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNU 2015

Areál záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice otvírá své prostory pro veřejnost v úterý dne 2. června od 9.00 hod.

Do záchranné stanice je možné se dostat přes bránu Státního zámku Buchlovice. Stanice sídlí za zámeckým zahradnictvím v areálu zámeckého parku.

Od letošního roku je možné vidět areál po komplexní rekonstrukci zařízení a voliér s mnoha dosud neprezentovanými druhy zvířat. Na památku bude možnost zejména o víkendech získání upomínkových předmětů a výrobků z dílny ČSOP Buchlovice, která záchrannou stanici provozuje.

Datum 25.5.2015
Text: M.Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice

NOVÉ ČAPÍ HNÍZDO V ZÁCHRANNÉ STANICI
ČSOP Buchlovice v rámci spolupráce s plynárenskou společností Vemex, s.r.o v sobotu 28.3.2015 ziniciovala akci stavby umělé plošiny pro možnost hnízdění čápů bílých v areálu záchranné stanice. Spolupráce ČSOP Buchlovice a společnosti Vemex vznikla na základě realizace projektu „Ochrana čápa bílého Česká republika“ vyhlášeného mezinárodní organizací European Bussines Congress.
Datum vydání: 31.03.2015

ZTRATIL SE PAPOUŠEK ŽAKO - VÝZVA !!!
V pátek 6.3.2015 byl do stanice přivezen papoušek šedý – žako kongo, který se zřejmě ztratil majiteli v okolí Blatnice pod Sv. Antonínkem u Veselí nad Moravou.

Papoušek je krotký a je označen kroužkem CITES.

V případě, že by to mohl být Váš papoušek, po doložení dokladů s uvedením správného čísla kroužku si ho můžete vyzvednnout v Záchranné stanici Buchlovice.

Info na: stanice.buchlovice@seznam.cz,
tel: 732 250 240

Datum vydání: 10.03.2015

Z ČINNOSTI ORGANIZACE - BROŽURA VYDÁNA
Sešel se rok s rokem a je třeba informovat veřejnost o činnosti organizace prostřednicvím shrnutí událostí, činností a všech aktivit za rok 2014 v podobě tištěné brožury. Některým městům a obcím, sponzorům a spolupracovníkům tuto brožurku zašleme.
Datum vydání: 09.03.2015

CO DOKÁŽE „ODBORNÁ PÉČE”
V minulých dnech se na nás obrátil sokolník vlastnící jestřába lesního k loveckým účelům, kterému ovšem začal otékat kloub v místě připojení tarsometatarsu ke článkům prstů na pravém stojáku (noze). Tento problém se v ojedinělých případech u sokolnicky vedených dravců objevuje z důvodů namáhání nohou vlivem chvatových pout. Jedná se o zánět a v takovém případě je nejlépe pustit dravce do voliéry, aby se nohy uvolnily a zánět ustoupil, postižené místo se léčí protizánětlivými mastmi. Ve vážnějších případech je zánět odstraňován chirurgickým zákrokem.
Datum vydání: 30.01.2015

PROJEKT Z OPŽP DOKONČEN
Koncem roku 2014 byl dokončen projekt „Dostavba záchranné stanice Buchlovice” financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Proinvestováno tak bylo více než 1.8 mil. Kč. Na finanční spoluúčasti projektu se podílely i Lesy České republiky, s.p. částkou 200 tis. Kč z programu Podpora Národní sítě záchranných stanic. Projektovou dokumentaci vytvořila firma Ateliér Krejčiřík a vlastní projekt realizovala firma Sanpros, s.r.o., která byla vybrána v řádném výběrovém řízení.
Datum vydání: 26.01.2015

MLADÍ VÝŘI Z NEZDENIC UŽ VOLNĚ LÉTAJÍ
V letošním roce jsme řešili případ, který se týkal páru výrů velkých (Bubo bubo) v k.ú. Nezdenice. Mláďata podle pozorování místních obyvatel z lokality několik let po sobě mizela, a proto jsme byli přizváni k zjištění příčiny tohoto stavu. Výři zde hnízdí na skalní římse, která je ovšem poněkud šikmá a s největší pravděpodobností mláďata pravidelně padala z římsy a následně se buď zabila pádem, nebo je sebraly jako svoji potravu lišky z blízké nory.
Datum vydání: 10.09.2014

STANICE KYPÍ ŽIVOTEM
V tomto ročním období je vždy zvýšený příjem živočichů do záchranné stanice. Jedná se především o mláďata, která se z různých příčin dostala do nesnází, a bylo třeba jim poskytnout lidskou péči. V naší stanici tak můžete vidět mláďata čápů bílých, která musela být odebrána z hnízda ve Fryštáku, protože jeden z rodičů přišel o život při střetu s automobilem nebo mláďata poštolek, která byla objevena při rekonstrukci vzduchotechniky ve Zlíně.
Datum vydání: 25.06.2014

ČÁPI NA KOMÍNĚ V MILOTICÍCH
Čápi bílí, kteří se v minulých dnech vrátili ze svých zimovišť v Africe postupně, obsazují svá dlouholetá hnízda na komínech či sloupech, aby mohli založit novou generaci. Mladí jedinci, kteří dosud své potomky neměli, hledají nové lokality k hnízdění.
Datum vydání: 14.04.2014

NOVÉ HNÍZDIŠTĚ PRO POŠTOLKY
Na naši Stanici se obrátil zástupce vlastníků bytového domu v blízkosti vlakového nádraží ve Veselí nad Moravou s problémem vyřešení náhradního hnízdiště pro poštolky obecné.
Datum vydání: 08.04.2014

ODCHYT HOLUBŮ BYL ZAHÁJEN TAKÉ V KYJOVĚ
V minulých týdnech se na nás obrátili zástupci Technického-provozního úseku Kyjovské nemocnice v souvislosti s problémy s městskými holuby. Hejno holubů, které se trvale vyskytuje v centru města zalétá do nemocničního areálu, kde svým trusem holubi znečišťují budovy, balkony a vstupy budov jednotlivých oddělení.
Datum vydání: 19.03.2014

BROŽURA O ČINNOSTI ORGANIZACE
Tak jako každý rok se i v tom letošním podařilo vydat přehled činností, kterými se organizace zabývala v roce 2013, v podobě tištěné brožury. Ten kdo měl již možnost si zprávu o činnosti stanice prohlédnout, si mohl jistě všimnout nového čtvercového formátu, který umožnil otištění větších a názornějších fotografií týkajících se aktivit organizace.
Datum vydání: 14.03.2014

JARO PŮSOBÍ I NA PTÁKY
Jak se zdá, zima se neozvala a už se asi ani neozve. Vysoké teploty podněcují ptáky k aktivitě, která se projevuje neúnavným zpěvem a sháněním partnera, se kterým by vytvořili pár a vyvedli potomky. Protože hnízdních možností v naší krajině ubývá, můžeme vytvořit náhradní hnízdní dutiny v místech, kde je jich nedostatek, prostřednictví vyvěšených ptačích budek.
Datum vydání: 05.03.2014

VŠE DOBRÉ V ROCE 2014
Vážení přátelé,
Chtěli bychom Vám, příznivcům a lidem, kterým není lhostejná naše příroda a krajina poděkovat za podporu v uplynulém roce a popřát Vám hodně úspěchů a ve zdraví prožitých chvil v přírodě České republiky.
Datum vydání: 03.02.2014

E.ON PODPORUJE OCHRANU ŽIVOČICHŮ
V minulých dnech se nám na základě několika vzájemných dohod podařilo uzavřít spolupráci s energetickou společností E.ON.
Datum vydání: 05.09.2013

ČAPÍ MLÁĎATA Z KVASIC SE MAJÍ ČILE K SVĚTU
Před časem jsme uveřejnili zprávu o čápech z Kvasic, kde čapí samec byl zraněn a osiřelé samičce jsme museli vzít vajíčka, která jsme úspěšně dolíhli ve stanici.
Datum vydání: 16.07.2013

ZAHÁJEN PRODEJ VE STÁNKU
Naše organizace se rozhodla návštěvníkům stanice nabídnout ještě něco nad rámec prohlídky expozice živočichů, která je součástí areálu záchranné stanice Buchlovice.
Datum vydání: 10.07.2013

MLÁĎATA, MLÁĎATA, MLÁĎATA ...
Tak jako každý rok je jaro a počátek léta obdobím zvýšených příjmů živočichů, tedy především mláďat. Mnohá mláďata skutečně potřebují pomoc a bez lidské péče by zahynula. Jiná, a to především mladé sovy, a srnčata jsou z přírody odebírána mnohdy zbytečně. Proto je třeba uvědomit si, dříve než mládě z přírody odeberete, zda-li to je skutečně zapotřebí. Nejvhodnější je nejprve zavolat záchrannou stanici a dohodnout se na postupu, a to před tím než z mládětem začnete manipulovat.
Datum vydání: 06.06.2013

ČAPÍ PROBLÉM V KVASICÍCH
V pondělí 27. května jsme obdrželi zprávu z Kvasic, že ve farní zahradě husitské církve se pohybuje čáp, který nemůže létat. Protože hnízdo, kde čápi hnízdí, je v Kvasicích již léta, dalo se předpokládat, že to bude jeden z hnízdícího páru čápů z komína místní základní školy, která je hned vedle místa, kde se zraněný čáp pohyboval.
Datum vydání: 29.05.2013


Strana : 1     Další     
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image