ADOPCE

Máte-li zájem podpořit konkrétní druh živočicha (např. máte-li své oblíbené zvíře) můžete jej podpořit resp. adoptovat. Zde uvádíme výčet živočichů, kteří jsou trvalými hendikepy a jsou umístěni na stanici. U jednotlivých živočichů jsou uvedeny roční průměrné náklady související se zajištěním komplexní péče o daného jedince, včetně režijních nákladů.

Rozhodnete-li se některého živočicha adoptovat, a stát se tak jeho patronem pro aktuální rok, bude z vaším svolením uvedeno vaše jméno a adresa u konkrétního živočicha na těchto webových stránkách stanice a u voliéry či výběhu přímo na stanici. Adoptovat živočicha můžete jako fyzická nebo právnická osoba, organizace či školní třída apod.

Částku můžete uhradit bankovním převodem na účet č. 183329166/0300 a své údaje s požadavkem k adopci a potvrzením o transakci můžete posílat na e-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz

Za podporu v ochraně a péči o zraněné živočichy mnohokrát děkujeme

ZO ČSOP 63/03 Buchlovice


Živočichové k adopci:
 

1.   Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - [ 6 000,-Kč ]  ...    

         OREL ADOPTOVÁN

Samička, která se do stanice dostala, protože byla postřelena nezodpovědnými lovci. Tento druh patří mezi kriticky ohrožené druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb.

Orla mořského podporuje kolektiv pracovníků chráněné dílny - Chráněné korálky s.r.o.

2.   Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

Od vzniku stanice se zabýváme umělým odchovem tohoto dravce, který je značně obtížný.

3.   Káně lesní (Buteo buteo) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

Druhý nejčastější pacient. Do stanice se káně dostávají nejčastěji s popáleninami elektrickým proudem a po střetu s dopravními prostředky. Ročně přijmeme asi 15 jedinců.

4.   Včelojed lesní (Pernis apivorus) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

         VČELOJED ADOPTOVÁN

Velmi zajímavý dravec živící se mimo jíné včelími a vosími larvami. Silně ohrožený druh dle Vyhl. 395/1992 Sb.

Včelojeda lesního podporuje firma R-Pharma, spol. s r.o. zastoupená jednatelem Mgr. Robertem Rusínem, a Purkyňovo gymnázium Strážnice.

5.   Krahujec obecný (Accipiter nisus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         KRAHUJEC ADOPTOVÁN

Typický dravec zahrad a parků, který často doplácí za svou odvahu zlomeninami křídel po nárazu do skleněných stěn. V roce 2010 dokonce pár hendikepovaných krahujců na stanici zahnízdil. Silně ohrožený druh dle Vyhl.395/1992 Sb. Ročně přijmeme cca 5 jedinců.

Krahujce obecného podporují Martina a Vítězslav Rypovi z Luběnic.

6.   Ostříž lesní (Falco subbuteo) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         OSTŘÍŽ ADOPTOVÁN

Vzácný dravec s vynikajícími letovými schopnostmi. Bohužel často doplácí na sloupy el. vedení. Jedná se o silně ohrožený druh dle Vyhl.395/1992 Sb.

Ostříže lesního podporuje Nikola Horáková a Ondřej Chaloupka z Dolních Studének.

7.   Dřemlík tundrový (Falco columbarius) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         DŘEMLÍK ADOPTOVÁN

V naší přírodě velmi vzácný dravec hnízdící v severských zemích. Patří mezi silně ohrožené druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb.

Dřemlíka tundrového podporuje kolektiv pracovníků chráněné dílny - Chráněné korálky s.r.o.

8.   Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         POŠTOLKY ADOPTOVÁNY

Poštolka je nejčastější pacient ve stanici. Nejvíce zranění si přivodí na sloupech el. vedení. Ročně do stanice přijmeme přes 30 jedinců.

Jednu z poštolek obecných podporuje kolektiv pracovníků chráněné dílny - Chráněné korálky s.r.o.

Jednu z poštolek obecných podporuje pan Jaromír Malovaný.

Poštolku Rozárku podporuje pan Martin Vápeník z Bojkovic.

9.   Výr velký (Bubo bubo) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

         VÝR ADOPTOVÁN

Je to naše největší sova. Často ho ohrožují sloupy el. vedení.

Výra velkého podporují Marie a Ivo Zapletalovi.

10.   Sova pálená (Tyto alba) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         SOVA ADOPTOVÁNA

Patří mezi silně ohrožené druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb. Jejímu chovu se věnujeme od založení stanice.

Samici sovy pálené podporuje Ema Kopčilová z Huštěnovic.

11.   Puštík obecný (Strix aluco) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         PUŠTÍK ADOPTOVÁN

Jedna z nejrozšířenějších sov v naší přírodě ročně přijmeme okolo 15jedinců.

Jednoho z puštíků obecných podporuje Lenka Gregorovičová ze Šardic.

12.   Puštík bělavý (Strix uralensis) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

         PUŠTÍK ADOPTOVÁN

Trvalý hendikep po srážce s autem. Jde o kriticky ohrožený druh dle Vyhl. 395/1992 Sb. Tento jedinec pochází z CHKO Bílé Karpaty a je terpve třetím prokazatelným výskytem v této oblasti. V ČR jinak žije tato sova pouze v Beskydech a na Šumavě.

Puštíka bělavého podporuje firma R-Pharma, spol. s r.o. zastoupená jednatelem Mgr. Robertem Rusínem, a Purkyňovo gymnázium Strážnice.

13.   Kalous ušatý (Asio otus) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         KALOUS ADOPTOVÁN

Spolu s puštíkem nejběžnější sova. Do stanice se dostávají především mláďata. Ročně přijmeme cca 15 jedinců.

Kalouse ušatého podporuje paní Hana Přílučíková.

14.   Kalous pustovka (Asio flammeus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         KALOUS ADOPTOVÁN

Od kalouse ušatého se liší kratšími oušky, v ČR hnízdí sporadicky. Patří mezi silně ohrožené druhy. Kalouse pustovku podporuje Míša Šabat, Pohořelice.

15.   Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         SOVICE ADOPTOVÁNA

Tato sova žije v severské tundře např. ve Finsku nebo v Rusku. Ve stanici se zabýváme jejím chovem.

Sovici sněžní podporuje Vanda Vojtěšková.

16.   Labuť velká (Cygnus olor) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

         LABUŤ ADOPTOVÁNA

Do stanice se labutě dostanou často po střetu s vozidlem nebo po zásahu elektickým proudem. Jednu z labutí velkých na stanici podporuje paní Lenka Gregorovičová - Šardice.

17.   Krkavec velký (Corvus corax) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

         KRKAVEC ADOPTOVÁN

Velmi inteligentní pták patřící mezi pěvce. Má schopnost naučit se mluvit. Krkavce velkého podporují Soňa a Karel Krtičkovi - Brno.


Nahoru  počítadlo.abz.cz
design by Forest-image