NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci a zkvalitnění některých informačních prvků v areálu záchranné stanice. Díky programu „Podpora Národní sítě stanic 2012” zaštítěného Lesy České republiky, s.p. a ÚVR ČSOP jsme mohli vybudovat informační portál ptačích budek a nové informační cedule jednotlivých druhů živočichů umístěných v expozici.
Portál ptačích budek je panel, na němž je umístěno 26 druhů dřevěných ptačích budek v originální velikosti. Zárověn je zde instalována informační tabule, kde je popsáno, kterému druhu ptáků daná budka slouží a nejvíce vyhovuje. Jsou zde i základní informace o tom, jak by měla být budka správně zkonstruována a proč je vyvěšování ptačích budek důležité pro podporu populací dutinových druhů ptáků.


Fig.1 Informační portál ptačích budek s cedulí informující o jejich použití pro ptáky


Fig.2 Informační tabule umístěná před portálem ptačích budek (kliknutím se obrázek zvětší)

Protože v jednotlivých voliérách expozice je umístěno i více druhů živočichů pohromadě a návštěvníci měli mnohdy problém rozlišit jednotlivé druhy, rozhodli jsme se k voliérám umístit informační cedulky, na kterých je nejen název druhu, ale táké jeho fotografie a základní popisy (velikost, biologie, potrava atd.).

Fig.3 Informační cedulky před voliérami Fig.4 Informační cedulky před rybníkem
 


Fig.5 Příklad informační cedulky umístěné před voliérami v expoziční části stanice (kliknutím se obrázek zvětší)

Díky novým prvkům vybudovaným v letošním roce z výše zmiňovaného dotačního titulu, mají návštěvníci stanice možnost inspirace při výrobě ptačí budky a při procházce expozicí živočichů se mohou dozvědět něco víc o biologii naší fauny.


Datum: 5.10.2012
Text: M. Tomešek
Foto: M. Tomešek, S. Tomešková


Zpět  
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image