STANICE KYPÍ ŽIVOTEM

V tomto ročním období je vždy zvýšený příjem živočichů do záchranné stanice. Jedná se především o mláďata, která se z různých příčin dostala do nesnází, a bylo třeba jim poskytnout lidskou péči. V naší stanici tak můžete vidět mláďata čápů bílých, která musela být odebrána z hnízda ve Fryštáku, protože jeden z rodičů přišel o život při střetu s automobilem nebo mláďata poštolek, která byla objevena při rekonstrukci vzduchotechniky ve Zlíně.


Fig.1 Osiřelí mladí čápi bílí


Fig.2 Poštolky nalezené při opravě vzduchoinstalace

K vidění nejsou ovšem pouze mláďata, která přišla z volné přírody, ale i mláďata, která se narodila rodičům z volné přírody pocházejícím, ale kvůli jejich hendikepu stálým obyvatelům stanice. Jedná se například o malé divoké králíčky, kteří oživují expozici stanice v novém výběhu pro zvěř nebo o malé krahujce, kteří se zde v zajetí vylíhli vůbec poprvé.


Fig.3 Mladý králík divoký narozený na stanici


Fig.4 Mládě krahujce obecného narozené na stanici s matkou

Musíme ovšem upozornit, že mnoho případů mláďat se k nám dostane zcela zbytečně. Jde především o mláďata sov, která zcela přirozeně opouští hnízdo ještě dříve, než umí dobře létat. Rodiče je pak dokrmují mimo hnízdo na větvi nebo často i na zemi. Tato mláďata jsou pak zbytečně odebrána z přírody v domnění, že jsou opuštěná. Přitom stačí je třeba ze země přemístit na nejbližší větev.


Fig.5 Mláďata kalousů ušatých zbytečně odebrána z přírody

Stejně tak je to se srnčaty. Srnčata jsou jejich matkou srnou záměrně ponechávána o samotě, aby je ochránila, tím že budou co nejméně nápadná. Srna se k mláděti vrací pouze několikrát denně, aby jej nakojila, to trvá do té doby, než je schopno ji následovat. Podobně je tomu i s malými ježky. Ti samozřejmě pomoc potřebují pouze v případě, že jsou zraněná třeba pokousáním od kočky, psa nebo jsou zraněna sekačkou. Dogma, které panuje mezi společností, že ježek, který nemá 600 g, nepřežije zimu, je v tomto období samozřejmě nesmysl. Každý ježek, stejně tak i mládě se narodí malé, opustí svoji rodnou hroudu a postupně roste. Navíc ježek je zvíře přizpůsobené našim podmínkám, proto nemá zásadní problém v přírodě přežít. Podobná situace se týká i mladých zajíců.


Fig.6 Mladí zajíci zbytečně odebraní z přírody

Proto, neberte mláďata z přírody, pokud nevykazují známky zjevného zranění!


Datum: 25.6.2014
Text: M. Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice


Zpět  
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image