MAKETY ELEKTRICKÝ SLOUPŮ

Protože popálení proudem na sloupech elektrického vedení je téměř nejčastější příčina zranění ptáků, rozhodli jsme se oslovit společnost E.ON o poskytnutí maket sloupů elektrického vedení, které bychom mohli umístit v areálu stanice a informovat tak o tom, co se pro o ochranu volně žijících živočichů v této problematice děje.


Fig.1 Makety sloupů s informačními panely v areálu stanice

Společnost E.ON tuto naši aktivitu velmi uvítala a nejen že poskytla dvě makety sloupů, ale dodala i informační panely, na nichž jsou uvedeny a popsány výměny starých nebezpečných rovných konzol tzv. „sloupů smrti” za nové typy tzv. „pařáty”. Mimo jiné jsou zde informace o práci na sloupech elektrického vedení pod napětím. Ačkoliv je tato práce velmi nebezbečná, stává se při ní mnohem méně úrazů než při odstávkách elektrické energie. Že tím společnost ušetří nemalé finanční prostředky, je bez debat.


Fig.2 Detail informačních tabulí (kliknutím se obrázek zvětší)

V České republice je několikaletý plán energetiků na výměnu všech zastaralých a pro ptáky velmi nebezpečných sloupů. Postupně je to v naší krajině možné vidět. Rovné konzoly lákají ptáky jako pozorovatelny a ti pak usedají přímo mezi izolátory. Obvykle při vzlétnutí se pták, který se ještě nohama dotýká železné traverzy, dotkne křídlem drátu, ve kterém vede el. proud. Tím spojí elektrický oblouk a dojde k výboji. V lepším případě dojde ke smrti ihned, v tom horším je pták odsouzen k pomalé smrti, kdy mu postupně odumře křídlo a zpravidla protilehlá noha. Kvůli následkům zranění hyne hlady. V případě, že se podaří takto zraněného ptáka najít, je možnost umístit ho do záchranné stanice, kde při úspěšné lečbě zůstane do smrti jako trvalý hendikep.


Fig.3 Charakteristické příznaky popálení el. proudem (nekrotizující končetiny, navíc mokvající)

Nový model konzoly „pařát” ptákům znesnadňuje usednutí svým tvarem. Tyto sloupy pak nejsou ptáky tolik vyhledávány. Pokud se ovšem rozhodne některý pták na tento sloup přesto usednout, může být pro něho velmi nebezpečný, protože se bude snažit postupovat výš a výš k izolátoru a tudíž i zdroji nebezpečí.


Fig.4 Detail konzol el. sloupů (v popředí „konzola smrti” v pozadí „pařát”)

Naskýtá se filozofická otázka. Kam nyní budou usedat ptáci v naší pusté zemědělské krajině bez stromů? Sloupy zabezpečené tak, aby izolátory směřovaly dolů, nebo aby dráty byly odizolovány plastovými chrániči, umožní usednutí ptáků a zároveň zabrání jejich zranění. Tato otázka byla mnohokrát řešena ruznými odbornými skupinami, které dospěly k současnému stavu instalace konzol typu „pařát”, které z ohledem na mnoho a mnoho faktorů vyšly jako nejefektivnější.


Datum: 20.6.2012
Text: M. Tomešek
Foto: M. Tomešek


Zpět  
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image