ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU

První aktualitou letošního roku bych chtěl všem členům organizace, přátelům, spolupracovníkům, podporovatelům a příznivcům Záchranné stanice Buchlovice poděkovat za přízeň v uplynulém roce a popřát hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pevné nervy v roce 2013.


Fig.1 Srnče tentokrát „správně” zachráněné

Uplynulý rok byl pro činnost organizace velmi náročný a důležitý. Nejen pro situaci, která sužuje tento stát, ale také proto, že práce a starostí přibylo neúměrně financím a lidským silám v organizaci potřebných.
Činnost Záchranné stanice však zůstala prioritou organizace a v roce 2012 stanice zajistila péči o 321 živočichů 52 druhů. Opět se jedná o navýšení příjmů oproti loňskému roku, a to o 104 živočichů.


Fig.2 Krmení dosud nevzletného rorýse obecného

Máme-li konstatovat, co nás ve výčtu druhů překvapilo, tak jsou to jednoznačně zvyšující se počty netopýrů různých druhů, kteří ztrácí úkryty k přezimování vlivem lidské činnosti. Tou je například zateplování domů, kácení starých stromů, eliminace jakýchkoliv škvír, prasklin na fasádě a průlezů na půdy apod. Kolonie netopýrů pak vyhledávají stále nové a nové zimoviště a není se pak čemu divit, že stále více zalétají do bytů a blíže k člověku. V lepším případě se podaří zajistit záchranný transfer a umístit netopýry do vhodnějšího prostoru k přezimování. Z této skutečnosti také vyplývá výrazně pozměněný poměr ptáci vs savci (155:166). Poprvé převažují v příjmech savci nad ptáky, a to především právě kvůli netopýrům.


Fig.3 Kolonie netopýra hvízdavého v nemocnici v Uh. Hradišti


Fig.4 Záchranný transfer kolonie netopýra rezavého z pokácené aleje v Uh. Hradišti

Abych ale vyzvedl také jiné činnosti, které se podařilo zrealizovat. V areálu stanice bylo vybudováno několik vzdělávacích prvků pro veřejnost (broukoviště, hmyzí hotel, portál budek atd.) jak již mnozí znáte z minulých aktualit nebo jak jste se mohli přesvědčit osobní návštěvou stanice.


Fig.5 Replika roháče na broukovišti v areálu záchranné stanice

Za výrazný úspěch lze považovat odchování dvou mláďat jestřába lesního, kdy se to podařilo po tříleté pauze znovu stejnému páru jako v roce 2009. Chov tohoto dravce v zajetí je velmi náročný a ptáci v páru jsou vůči sobě nesnášenliví, proto je chov mláďat přirozeným způsobem bez umělého oplodnění v ČR spíše výjimečný.


Fig.6 Rodičovský pár jestřábů lesních, který v roce 2012 odchoval mláďata


Fig.7 Mláďata jestřábů odchovaná v roce 2012 na stanici (vlevo samec, vpravo samice)

Výrazným krokem, doufejme že v novém roce zdárně uzavřeným a realizovaným, bylo dokončení projektové dokumentace dostavby záchranné stanice a podání žádosti o dotaci z EU. Pokud se vše podaří, tak stanice projde výraznou změnou, která zkvalitní péči o živočichy.


Fig.8 Koncepční návrh projektu Dostavba Záchranné stanice Buchlovice

Jedním z větších projektů byla revitalizace a obnovení staré javorové aleje v Buchlovicích, která má bezmála 460 m. Byla to úmorná a tvrdá práce, ale myslím, že místo v krajině kudy tato alej prochází se stalo téměř pohádkovým.


Fig.9 Pohled na vyčištěnou již vzrostlou část revitalizované javorové aleje


Fig.10 Pohled na nově vysázenou část navazující na vzrostlou část aleje

Vše co jsem v této aktualitě naťukl bude podrobně popsáno ve Zprávě o činnosti za rok 2012, která je ve fázi příprav a brzy bude vydána. Některé zajímavosti samozřejmě budou také popsány spolu s fotografiemi na tomto webu.


Datum: 2.1.2013
Text: M. Tomešek
Foto: archiv ZO Buchlovice


Zpět  
počítadlo.abz.cz
design by Forest-image